Menu
Úvodní stránka Sexuální asistentky

CO JE INTIMNÍ ASISTENCE?


Náplň práce intimního asistenta/ky odpovídá výčtu aktivit popsaných u pasivní sexuální asistence. Rozdílem je, že tato služba je nabízena pracovníky/icemi pomáhajících organizací, tedy zaměstnanci/kyněmi těchto organizací.

V současné době nemá intimní asistentka/asistent ukotvení v systému profesí. V různých organizacích se tato profese jmenuje odlišně. Vykonávají ji např. sociální pracovníci/e či pracovníci/e v sociálních službách.

© 2021