Menu
Workshop Od srdce k tělu

InSeBe:

Workshop s organizací InSeBe
Intimní asistence pro osoby s hendikepem a postižením

Datum: 30.–31. 3. 2015 a 1.–2. 7. 2015, (celkem tedy 4 dny)
Přednášející: Erich Hassler, Eva Zylka

Obsah workshopu:

Co sexuální a intimní asistence poskytuje?


- Metody a cíle sexuální a intimní asistence
- Emancipace a sebeurčení osob s hendikepem
- Časové omezení sexuální a intimní asistence
- Možnosti a hranice intimní asistence (nastavení hranic)
- Emancipace a sebeurčení osob s hendikepem a postižením
- Blízkost – odstup, závislost – nezávislost
- Pasivní/aktivní asistence zaměstnanců domovů pro osoby s hendikepem a postižením
- Právní základy
- Nejčastější formy postižení
- Použití pomocných prostředků, hraček, apod. (např. sexuálních pomůcek)
- Etická hlediska

Obsah druhé části kurzu:

- Jaká panují „typická“ omezení v důsledku hendikepu a co znamenají pro sexuální asistenty/asistentky?
- Odlišné potřeby
- Muži a ženy s hendikepem
- Osoby se smyslovým hendikepem
- Osoby s duševním nebo fyzickým hendikepem
- Osoby bez viditelného hendikepu
- Využití erotické hudby a jídla jako afrodiziaka
- Jaké pomůcky používají osoby s hendikepem a jak je mohu využít v rámci služby, kterou nabízím?
- Jaké podpůrné výrobky mohou být nápomocné?
- Jaký mám postoj k sobě samému a svému tělu?
- Co je vlastně důstojná sexualita?

Obecným cílem kurzu je nabídnout ucelené informace k tématu intimní asistence a umožnit účastníkům/icím sdílení zkušeností a diskuzi.

Konkrétním cílem, který by si účastníci měli odnést, je naučit se podporovat sebeurčování hendikepovaných k účelům jejich osobnostního vývoje, vlastních schopností reflexe a komunikační zdrženlivosti a dodržování profesionálního postoje s plným respektováním etických hledisek, která stojí v popředí zprostředkování odborných znalostíErich Hassler

Sexuální poradenství: Erotika a sexualita jsou významnou součástí lidského života. Patří k nejintimnějším oblastem jedinců. Obojí je ve společnosti tabuizováno a/nebo představováno jako neuskutečnitelné. Sexuální otázky, problémy a také sexuální nouze jsou velmi rozšířeny. Tělesné postižení může tyto problémy a nouzi prohloubit, čímž se může hendikepovaný člověk v jeho vztahových a životních schopnostech cítit nejistým. Zde je potřeba intervenovat jako sexuální poradce, obzvláště u lidí s hendikepem, jakož i v komunikaci mezi týmem ošetřovatelů a vedením ústavů pro hendikepované. Současně chápu, že se nemohu zabývat pouze otázkami lidské sexuality obecně, nýbrž také důkladně objasnit mýty a předsudky proti sexualitě hendikepovaných osob.
Náhradní partnerství: Jsou to terapeutičtí náhradní partneři, kteří v rámci sexuální terapie v podstatě dočasně nahrazují partnera (na sex). Při setkání se děje obojí, duševní i emocionální náklonnost, jakož i eroticko-sexuální akty. Tato forma sexuální doprovodné činnosti prosazuje na základě terapeutického kontextu obecně platnou reflexi.
Sexuální doprovod (intimní asistence): Sexuální doprovod je erotická služba, která vzniká v období setkání s intimitou a důvěrným vztahem. Stává se možnou cestou k větší smyslnosti a erotice – radosti ze života. Při setkání se necháme překvapit, co ten který okamžik přinese… To je moje hlavní zásada pro sexuální doprovod, jak ho chápu já, tak jak ho prožívám a dále předávám lidem, kteří jsou pro to připraveni.
Doporučení pro intimní asistenty/asistentky? Asistentka by měla vše samostatně regulovat (tento termín samoregulace pochází od Willem Poppelier). To znamená, že nemá nic proti různému pohlaví, ani respektu, sexuálnímu požitku, čilosti, ani ujišťování, je-li žena nebo muž, apod. Jinými slovy: asistent/ka je liberální pro obtížné úkoly intimní asistence! Asistent/ka zná rozdíl mezi slitováním se a soucitem.
Moje moto v sexuální asistenci: Dbej především na potřeby hendikepovaných lidí a veď je pečlivě a s respektem tam, kam by pravděpodobně sami nikdy nemohli dojít.Eva Zylka

Věnuji se sexuálnímu poradenství pro osoby s hendikepem, podpoře jejich sexuální způsobilosti. Pracuji v páru jako poradkyně, nabízím sexuologicko-pedagogické poradenství pro osoby s hendikepem, ale nabízím i školení a poradenství pro kolektiv zaměstnanců v ústavech péče o osoby s hendikepem.
V práci sexuální asistentky nejde o to, dosahovat zvláštní výkonů. Není důležité být obzvláště atraktivní nebo mít zaručený recept na „dobrý“ sex či ovládat 100 dokonalých technik. Při sexuální asistenci jde především o to, brát člověka, který stojí před vámi, naprosto vážně. Je nutné brát ho vážně takového, jaký je, a přinést do tohoto erotického zážitku něco vlastního, co pro něho bude co nejvíce srozumitelné a autentickéPřevzato ze stránek www. sexualniasistence.org
© 2021