Menu
Úvodní stránka Sexuální asistentky

CO JE SEXUÁLNÍ ASISTENCE?


Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou. Rozděluje se na aktivní a pasivní sexuální asistenci, viz níže.

Sexuální asistent/ka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či hendikep. Sexuální asistence je externí služba na rozdíl od intimní asistence, která je prováděna zaměstnanci/kyněmi domova či pomáhajících organizací. Nejsou tedy zaměstanci/kyně domovů či organizací pro lidé se znevýhodněním či hendikepem. Do organizací, domovů či domácností klientů docházejí. Jsou zpravidla kontaktovány samotnými klienty/kami, pracovníky/icemi pomáhajících organizací či rodiči.

Další rozdíl je především ve způsobu provádění druhu asistence. Sexuální asistent/ka se na rozdíl od intimního asistenta/tky může klienta dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Intimní asistent/ka tuto činnost v žádném případě vykonávat při výkonu intimní asistence nemůže.

V zahraničí tuto službu nabízejí i lékaři/ky, psychologové/žky, terapeuti/ky, zdravotní sestry/bratři či bývalé a současné sexuální pracovnice aj. Pro sexuální asistenci se používají i jiné názvy jako je sexuální doprovázení, sexuální poradenství, sexuální důvěrník, intimní asistence, surrogacy terapie (náhradní partnerství), dotykový pracovník/ice, Körper-Kontakt-Service (Servis tělesného kontaktu) a další.

Sexuální asistentka je v podstatě sexuální učitelka, která otvírá a rozvíjí sexualitu osoby s handicapem či mentálním postižením a ukazuje v praxi cestu k prožitkům jeho těla i duše. Sexuální asistentka vede klienta k samostatnosti, aby dokázal svoji sexuální energii uvolnit. Lidé s handicapem potřebují pomoc cizího. Sexuální energie je nejsilnější energie v našich tělech a potlačením této energie si člověk vytváří psychické bloky a stavy jako je agrese, hněv, násilí ..... Prožívání vlastní sexuality významně ovlivňuje celkovou psychickou pohodu člověka i jeho tělesné zdraví.

© 2021